0

Leaders of Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies (CRES) met with Representatives from Illinois Wesleyan University (United States)

Following up previous scientific exchange activities, on March 16, 2017 afternoon, Dr. Hoang Van Thang, Director General and Dr. Vo Thanh Son, Head of Cooperation and Development Department of CRES had a meeting with...

0

Leaders of the Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies participated in the Japanese Cherry Tree (Sakura) Plantation Ceremony in Hoa Binh Park, Hanoi sponsored by AEON Environmental Foundation

Following the reforestation in Vietnam, the AEON Environmental Foundation in collaboration with the People’s Committee of Hanoi Capital held a ceremony for cherry tree plantations (commonly known as Sakura) at Hoa Binh Park on...

0

Fieldwork at Mui Ca Mau Biosphere Reserve.

From the 7th to the 15th of November, 2016, Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), VNU conducted a fieldtrip to Mui Ca Mau Biosphere Reserve. This is the following trip after Dong...

0

Fieldwork at Dong Nai Biosphere Reserve

Tiếp nối chuyến khảo sát thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Miền Tây Nghệ An cuối tháng 9 vừa qua, từ ngày 16 đến 22 tháng 10 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chuyến nghiên cứu thực địa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai, trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và quy trình giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam”, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Mục đích của chuyến công tác này là xem xét hiện trạng quản lý liên quan tới các hoạt động bảo tồn và phát triển của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.

Dissertation defense at VNU Level of Fellows Cao Lệ Quyên 0

Dissertation defense at VNU Level of Fellows Cao Lệ Quyên

Please join Us in the dissertation defense at VNU Level of Fellows Cao Le Quyen holding by Centre for Natural Resources and Environmental Studies Official thesis title: Study on climate change impacts on brackish...


VNU-CENTRAL INSTITUTE FOR NATURAL ENVIRONMENTAL STUDIES, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
Address: 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi
Tel: 024-38262932/ 38253506
E-mail: cres@vnu.edu.vn/ cres@cres.edu.vn
Website: cres.vnu.edu.vn