Họp hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng của Viện Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 10/5/2019, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng KH&ĐT mở rộng, với sự tham gia của 22 đại biểu là các thành viên của Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2017-2021, các nhà quản lý và nhà khoa học đã cộng tác với Viện trong nhiều năm qua, cùng đội ngũ cán bộ và viên chức của Viện. Các đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất một số định hướng phát …

Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – công nghệ năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á

Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – công nghệ năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á

Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CIAS) tiền thân là Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies - KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2019. Đối tượng tài trợ: Cán bộ hiện đang công tác tại ĐHQGHN có học vị Tiến …

Thông báo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo quản lý của Đại học Quốc gia, Hà Nội

Thông báo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo quản lý của Đại học Quốc gia, Hà Nội

Ngày 18/4/2019 Giám đốc Đại học Quốc gia, Hà Nội đã ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lưu Thế Anh, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 1/5/2019.   …

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

2608/2019

Thông báo lần 1 diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững

Thông tin về diễn đàn 1. Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát …

2502/2019

Hội thảo khởi động dự án nghiên cứu Đồng bằng châu thổ

  Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES-VNU) chủ trì và …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

2404/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC