Trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển ĐHQGHN cho Chủ tịch và Cựu Chủ tịch Quỹ NAGAO

Nhằm ghi nhận những đóng đầy giá trị đối với sự phát triển của ĐHQGHN nói chung cũng như mối quan hệ đối tác giữa Viện Tài Nguyên và Môi trường, ĐHQGHN (VNU – CRES) và Quỹ Môi trường tự nhiên NAGAO, Nhật Bản, sáng ngày 02/12/2019, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển ĐHQGHN cho Cựu Chủ tịch và Chủ tịch đương nhiệm của Quỹ NAGAO. Hai cá nhân được vinh danh lần …

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Cơ quan đồng tổ chức: Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN phối hợp với Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu …

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiểu

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tác động của biến đổi sử dụng đất đến quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Công” Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm Thời gian: 8h30, thứ bảy, ngày …

Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2019

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo: Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2019 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững là 75 điểm (Quyết định số 3087/QĐ-ĐHQGHN ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) Danh sách thí sinh trúng tuyển gồm: Đinh Thị Hà Giang, sinh ngày 15/9/1986 tại Phú Thọ Nguyễn Công Minh, sinh …

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

2911/2019

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên …

2608/2019

Thông báo lần 1 diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững

Thông tin về diễn đàn 1. Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát …

2502/2019

Hội thảo khởi động dự án nghiên cứu Đồng bằng châu thổ

  Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES-VNU) chủ trì và …

2911/2019

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC