THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2019 như sau: Chuyên ngành tuyển sinh: Môi trường và phát triển bền vững Mã số: Thí điểm Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu. Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 nghiên cứu sinh Kế hoạch tuyển sinh: Thời gian tiếp nhận …

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

2404/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC