Thông tin về buổi làm việc giữa Viện Tài nguyên và Môi trường và Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Thực hiện chủ trương “One VNU” của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai hợp tác giữa các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN, ngày 02/10/2019 Viện Tài nguyên và Môi trường và Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã tổ chức buổi làm việc giữa hai đơn vị tại Văn phòng Viện VSV và CNSH. Sau khi thảo luận, trao đổi hai bên đã cùng thống nhất được các hoạt động chính sẽ tiến hành giữa hai bên trong …

Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2019

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo: Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2019 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững là 75 điểm (Quyết định số 3087/QĐ-ĐHQGHN ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) Danh sách thí sinh trúng tuyển gồm: Đinh Thị Hà Giang, sinh ngày 15/9/1986 tại Phú Thọ Nguyễn Công Minh, sinh …

Thông báo về việc họp Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn  cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc họp Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016; Căn cứ Công văn số 129/HD-ĐHQGHN ngày 15/1/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) Viện Tài nguyên và Môi …

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2019-2020

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng Nagao cho học viên cao học của Việt Nam với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu của mình về bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các khoa học trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững. Đối tượng nhận học bổng: Để nhận được …

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

2608/2019

Thông báo lần 1 diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững

Thông tin về diễn đàn 1. Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát …

2502/2019

Hội thảo khởi động dự án nghiên cứu Đồng bằng châu thổ

  Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES-VNU) chủ trì và …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

2404/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC