NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bài báo trong nước
Hệ sinh thái ven biển

Hệ sinh thái ven biển

PGS.TS. Lê Diên Dực Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Đây là sách tham khảo về các khái niệm cơ bản, thực …

Kết quả nghiên cứu
Trung Quốc cướp phá rừng ở Mozambique

Trung Quốc cướp phá rừng ở Mozambique

(Compassmedia) Các doanh nhân Trung Quốc đang cướp phá các khu rừng gỗ cứng ở các quốc gia như Mozambique, Congo và Nga. Kết quả là, các quốc gia này …