Phòng Hợp tác Phát triển

 • null

  TS. Lê Thị Vân Huệ

  Phụ trách Phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Sinh thái chính trị

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: huele@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

 • null

  ThS. Bùi Thị Hà Ly

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Công nghệ Môi trường

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: lybuiha@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học