Ban lãnh đạo Viện

 • null

  PGS.TS. Lưu Thế Anh

  Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

  Hướng nghiên cứu chính: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: ltanh@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

 • null

  TS. Võ Thanh Sơn

  Phó viện trưởng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: vtson@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc