CRES-VNU

CHỨC NĂNG

TIN TỨC

ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

SỰ KIỆN

2911/2019

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ …

VIDEOS

ĐỐI TÁC