Viện Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi lễ 35 năm ngày truyền thống xây dựng và phát triển

     Ngày 22/11/2020, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức buổi lễ 35 năm ngày truyền thống xây dựng và phát triển của Viện. Tới dự buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Phan Diễn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc  ĐHQGHN, TS. Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, GS.TSKH. Hoàng Văn Huây, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức, các nhà khoa học và quản lý đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, cùng toàn thể các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, viên chức và người lao động, các nghiên cứu sinh và học viên cao học của Viện.

PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng đọc diễn văn tổng kết 35 năm truyền thống xây dựng và phát triển

     Viện Tài nguyên và Môi trường là viện nghiên cứu khoa học, là cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); được thành lập theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 17/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trực thuộc ĐHQGHN. Đến nay, Viện đã xây dựng được thương hiệu uy tín quốc gia và quốc tế trong nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, đào tạo sau đại học và tư vấn chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (TNTN), bảo vệ môi trường (BVMT), biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển bền vững (PTBV). Để có được vị thế như ngày nay, Viện đã trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1985-2020), với các giai đoạn lịch sử ghi dấu ấn quan trọng: (1) Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1985-1995); (ii) Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trực thuộc ĐHQGHN (1995-2016); (3) VNU-CRES thuộc ĐHQGHN (từ ngày 17/11/2016).

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu chào mừng

     Trong 35 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức và các nhà khoa học của Viện với tinh thần tự chủ đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, quyết tâm vượt qua các thử thách và nhiệt huyết vươn lên để từng bước trưởng thành, xây dựng thương hiệu “CRES” uy tín quốc gia và quốc tế. CRES đã đạt được nhiều thành tựu và đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo tồn ĐDSH, quản lý và sử dụng hợp lý TNTN, BVMT, ứng phó với BĐKH và PTBV Đất nước. Với mạng lưới gần 800 học viên sau đại học, thạc sĩ và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp, CRES đã khẳng định là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao uy tín trong cả nước và quốc tế.

Lãnh đạo Viện chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo của ĐHQGHN, Bộ ban ngành và các đối tác

     Từ khi thành lập vào năm 1985 đến nay, CRES luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo ĐHQGHN, sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ quý báu của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức trong nước và quốc tế, nên Viện đã không ngừng phát triển và đóng góp tích cực vào những thành tựu trong sự nghiệp phát triển của Đất nước.  Với tinh thần “ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”, CRES có sứ mệnh phấn đấu trở thành viện nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đào tạo sau đại học liên ngành hàng đầu quốc gia và thế giới; là đầu mối tập hợp nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài ĐHQGHN, trong nước và quốc tế để giải quyết những vấn đề, nhiệm vụ lớn của Đất nước về bảo tồn ĐDSH, quản lý và sử dụng hợp lý TNTN, BVMT, ứng phó với BĐKH phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Đất nước trên quan điểm PTBV và bao trùm.

Lãnh đạo Viện nhận Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lãnh đạo Viện nhận Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Viện nhận Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cán bộ Viện chụp ảnh lưu niệm với học viên các khóa đào tạo sau đại học

     CRES đã triển khai rộng khắp các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao KH&CN cho các bộ, ngành và địa phương trong bảo tồn ĐDSH, quản lý và sử dụng hợp lý TNTN, BVMT nhằm đóng góp tri thức và thực tiễn thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực hiện các mục tiêu PTBV Đất nước. Viện luôn chủ động tiếp thu và đổi mới các cách tiếp cận như tiếp cận liên ngành, tiếp cận sinh thái nhân văn/sinh thái xã hội, tiếp cận hệ sinh thái, tiếp cận dựa vào cộng đồng và đồng quản lý vào nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo sau đại học.

TS. Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu chào mừng

Đồng chí Phan Diễn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai phát biểu chào mừng

     CRES là đơn vị điển hình về hợp tác phát triển, tập hợp sức mạnh cho sự nghiệp BVMT, Bảo tồn ĐDSH, sử dụng hợp lý TNTN phục vụ mục tiêu PTBV trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.

Ban Lãnh đạo Viện chụp ảnh lưu niệm với Ban liên lạc của mạng lưới các cựu nghiên cứu sinh và học viên sau đại học

     Từ rất sớm CRES đã định hướng hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp KH&CN tự chủ tài chính. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay, nhưng CRES đang nỗ lực từng bước để tăng các nguồn thu sự nghiệp để đảm bảo một phần quỹ lương và kinh phí hoạt động bộ máy hàng năm.

     35 năm đã trôi qua, cùng với sự phát triển của đất nước và của ĐHQGHN, CRES đã trải qua những thăng trầm, khó khăn tưởng chừng khó vượt qua nhưng đã phát triển lớn mạnh như ngày nay. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để xây dựng CRES xứng tầm 1 đơn vị nghiên cứu và đào tạo liên ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của xã hội, ngang tầm khu vực và thế giới, nhưng cộng đồng quốc tế, các nhà quản lý và các nhà khoa học trong nước đã ghi nhận những đóng góp quan trọng mà CRES đã nỗ lực trong suốt thời gian qua.