Ban hành quy định Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo Viện Vài nguyên Môi trường 0

Ban hành quy định Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo Viện Vài nguyên Môi trường

Chi tiết file quy định


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn