Trường Đại học Tây Bắc và Viện Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam” tại TP. Sơn La

        Ngày 4/10/2020, tại TP. Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam”. Đây là sự kiện quan trọng hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Tây Bắc (TBU) và 35 năm xây dựng và phát triển Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CRES).

Các đại biểu tham dự Hội thảo về “Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam” tại TP. Sơn La

       Mục đích của Hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu; thảo luận và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (PTBV) vùng Tây Bắc Việt Nam trong tình hình mới. Hội thảo đã quy tụ hàng trăm các nhà khoa học, các cán bộ quản lý và sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ quan nghiên cứu và đào tạo trong cả nước để cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu và giải pháp thúc đẩy PTBV vùng Tây Bắc Việt Nam.

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc

phát biểu ý kiến.

PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường,

phát biểu khai mạc

      Tây Bắc có một vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất nước, nếu Tây Nguyên được ví là nóc nhà của Đông Dương, thì Tây Bắc chính là địa bàn xung yếu bảo đảm an ninh sinh thái và môi trường cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, sự PTBV của vùng Tây Bắc đóng vai trò quyết định và đảm bảo cho sự PTBV của đồng bằng Bắc Bộ và của cả nước. Nhận thức sâu sắc từ vai trò và ý nghĩa đó, đòi hỏi trách nhiệm quốc gia của các nhà quản lý, các nhà khoa học trong tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận về PTBV trong tình hình mới, đánh giá và tổng kết thực tiễn phát triển Tây Bắc trong giai đoạn vừa qua, luận giải và đề xuất các giải pháp góp phần giải quyết căn cơ những vấn đề đang đặt ra trong chiến lược PTBV KT-XH của Vùng.

Đoàn Chủ tịch gồm: TS. Đoàn Đức Lân (Trường ĐH Tây Bắc), PGS.TS Lưu Thế Anh (Viện Tài nguyên và Môi trường) và TS. Nguyễn Thị Phương Nga (Trường ĐH Phenikaa) chủ trì Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Ngọc Thạch, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày kết quả nghiên cứu.

GS.TS Phan Kế Lộc, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày kết quả nghiên cứu.

Toàn cảnh của Hội thảo khoa học

         Hội thảo đã nghe 8 bài trình bày báo cáo kết quả mới nhất của các nhà khoa học từ các giải pháp khoa học kỹ thuật trong phòng chống thiên tai tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững, tới đánh giá thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp phục vụ PTBV trong vùng. Những báo cáo này là đại diện cho 90 bài báo của trên 250 tác giả được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

TS. Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tây Bắc phát biểu tổng kết Hội thảo khoa học

       Sự thành công của Hội thảo không những thể hiện trong kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường và PTBV vùng Tây Bắc Việt Nam được trình bày trong Kỷ yếu, mà quan trọng hơn, một mạng lưới sâu rộng các nhà khoa học, các cán bộ quản lý và những người hoạt động thực tiễn trong cả nước đã được xây dựng như là nguồn nhân lực quan trọng nhằm thúc đẩy sự PTBV của vùng Tây Bắc và góp phần xây dựng một cuộc sống phồn thịnh của người dân trong vùng.

Sau đây là một số hình ảnh khác của Hội thảo.

Đội văn nghệ của Trường Đại học Tây Bắc chào mừng Hội thảo

Đoàn đại biểu của Viện Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội thảo

Các đại biểu của Hội thảo chụp ảnh lưu niệm