Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4

Được sự cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và môi trường (VNU-CRES) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tổ chức “Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4”.

Mục tiêu của hội nghị là tạo một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững có thể chia sẻ các thông tin, công trình và kinh nghiệm của họ đồng thời thảo luận về các xu hướng trong tương lai cũng như các chiến lược và giải pháp ứng phó với những thách thức, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thông tin chi tiết cụ thể theo file sau:

Hướng dẫn viết báo cáo

Phiếu đăng ký hội thảo