Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển Bền vững đợt 2 năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo danh sách nhưng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển vững đợt 2 năm 2020 theo công văn gửi kèm: