Liên hệ

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: 024 38262932/ 38253506

Email: cres@cres.edu.vn