Khóa tập huấn Nhà giáo dục Đổi mới sáng tạo

Nội dung công văn tải tại đây: Công văn gửi Đơn vị ĐHQGHN