Phòng Hợp tác Phát triển

 • null

  TS. Lê Thị Vân Huệ

  Phụ trách Phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Sinh thái chính trị

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: huele@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

 • null

  TS. Trần Chí Trung

  Phó phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Địa sinh thái nhân văn

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: trung.tran@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

   

   

 • icon

  Hoàng Hải Dương

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Kinh doanh Quốc tế

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: Dhoang@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc