Viện Tài nguyên và Môi trường tuyển sinh tiến sĩ, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, đợt 2 năm 2019

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, đợt 2 năm 2019 như sau:

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh:    05 chỉ tiêu

2. Điều kiện dự tuyển 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây.