Danh sách thí sinh dự thi Chương trình đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2018 tại Viện Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững
Thời gian xét tuyển: Thứ sáu, ngày 21/9/2018
Địa điểm: Phòng họp, Viện Tài nguyên và Môi trường, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

1. Nguyễn Thị Hương Giang
Ngày sinh: 16/7/1983
Nơi sinh: Nghệ An
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tự do

2. Lê Trọng Hải
Ngày sinh: 01/9/1974
Nơi sinh: Nghệ An
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Đối tượng dự tuyển: Cơ quan cử đi học

3. Nguyễn Võ Kiên
Ngày sinh: 16/11/1979
Nơi sinh: Hà Nội
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Đối tượng dự tuyển: Cơ quan cử đi học