Bài báo quốc tế

Rừng và Cộng đồng
Trung Quốc cướp phá rừng ở Mozambique

Trung Quốc cướp phá rừng ở Mozambique

(Compassmedia) Các doanh nhân Trung Quốc đang cướp phá các khu rừng gỗ cứng ở các quốc gia như Mozambique, Congo và Nga. Kết quả là, các quốc gia này …