Đào tạo

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững (Ban hành theo Quyết định số 1959 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 13 tháng 6 …

Liên hệ

Liên hệ

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (CRES-VNU) Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84)-24-3826 2932 / …