Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 4 về “Môi trường và phát triển bền vững”

 

    Nhân kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển (1985-2020), Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 4 về “Môi trường và phát triển bền vững”. Mục tiêu chính của Hội thảo là: (i) Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và các giải pháp trong sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; (ii) Tạo cơ hội mở rộng hợp tác và phát triển mạng lưới hoạt động vì mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

    Trên cơ sở báo cáo khoa học và tham luận của các tác giả gửi đến Hội thảo, Viện đã biên tập và xuất bản cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học “Môi trường và phát triển bền vững”. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, cho đào tạo và hoạch định chính sách, cho quản lý Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Download tài liệu hội thảo tại đây: Ky yeu Hoi thao khoa hoc quoc gia lan IV- MT va PTBV-2020-Cres